video oglas

Prenesi svoj vodič po video oglaševanju

Prenesi svoj vodič po video oglaševanju

Get Interactive je v letošnjem poletju zbral vse relevantne informacije in razkril skrivnosti uspešnega video oglaševanja v Vodiču po video oglaševanju.  Po podatkih IAB Europe so se lani v naložbe v evropsko video oglaševanje povečale za dobro petino v primerjavi z letom prej, v Sloveniji pa celo za dobro tretjino! Izmed 24 držav so lani najvišjo rast video oglaševanja zabeležile Slovenija, Srbij... »

Oglaševalci že skoraj tretjino proračuna za Facebook oglaševanje namenijo video oglasom

Oglaševalci že skoraj tretjino proračuna za Facebook oglaševanje namenijo video oglasom

Video je hit, video je in! In nič ni drugače na Facebooku. Kot ugotavlja poročilo Socialbakersov in Hubspota so se investicije v video oglase na Facebooku v zadnjem letu zvišale kar za 200%. Video oglasi tako predstavljajo že 11% vseh Facebook oglasov. Povečano zanimanje za video oglase na drugi strani pa pomeni tudi cenovne spremembe. Kot ugotavlja omenjeno poročilo, je povprečna cena na klik v r... »

mautic is open source marketing automation