Poznate razliko med metrikami in KPI?

V današnji digitalni dobi so meritve in analitični podatki na voljo v realnem času, zato sta pravilno merjenje in prava interpretacija v razumevanju bistvena za uspeh na trgu. Vedeti moramo tudi, da niso vse metrike enako pomembne in relevantne za uspeh oziroma optimizacijo spletnega nastopa, katerega končni cilj je prodaja, ustvarjanje zaslužka.

Med t.i. “vanity” metrike spadata tudi število Facebook “všečkov” ali “ogledov” na YouTubu, to so metrike, ki so zgolj “nice-to-have” – ​​razen če se te številke lahko učinkovito ovrednoti in prevede v prihodke. Običajno pa gre le za izgubo časa in virov. Lastniki podjetij oziroma blagovnih znamk se morajo naučiti prepoznati, katere meritve dejansko lahko vplivajo na njihovo rast in ustvarjanje prihodkov in katere ne.

V praksi kaj hitro ugotovimo, da vlada zmeda glede najenostavnejših, najbolj temeljnih, osnovnih spletnih metrik, ki sestavljajo analitiko. Pa poglejmo katere so to:

POSLOVNI CILJI

Brez jasno določenega seznama poslovnih ciljev ste obsojeni na propad, ker če ne veš, kam greš, potem je vsaka pot sprejemljiva. Cilji, ki si jih postavimo, morajo biti DUMB: Doable. Understandable. Manageable. Beneficial. Ali v prevodu: izvedljivi, razumljivi, obvladljivi ter koristni. 90% napak v spletni analitiki in razlogov, zakaj imajo podjetja oziroma blagovne znamke zbranih veliko podatkov, a so informacijsko podhranjeni, je v tem, da si niso postavili DUMB poslovnih ciljev.

CILJI

Cilji so na kratko določene strategije, s pomočjo katerih bomo dosegli splošne poslovne cilje. Zgoraj omenjeni poslovni cilji so strateški, na primer: Prodaj več. Ustvari zadovoljne kupce. Izboljšaj učinkovitost marketinga … Cilji, ki sledijo, določajo, kaj moramo narediti, da bomo več prodali, pa so lahko takšni:

  • narediti X
  • izboljšati Y
  • zmanjšati Z

 

Izboljšanje učinkovitosti marketinga bi lahko prevedli v cilje, ki so trenutno naše prednostne naloge:

  • identificirati napake pri A
  • kako se lotiti B
  • preizkusiti C tip marketinških kampanj na D platformi

 

Lepota ciljev je v tem, da odražajo posebno določene strategije. To so prednostne naloge. So dejansko stvari, ki jih vsi v podjetju razumejo.

Cilji se določijo v Google Analitiki na način kot spodaj na sliki:

METRIKA JE ŠTEVILKA

To je najenostavnejši način, kako razmišljamo o metriki. Tehnično je metrika lahko vsota (seštevek na primer: obiskov na spletni strani ali ogledov strani) ali razmerje (delitev ene številke z drugo, na primer: Conversion Rate ali Task Completion Rate). Metrike so skoraj vedno prikazane v stolpcih analitične tabele, kot prikazano spodaj.

KPI – ključni kazalnik uspešnosti

KPI je metrika, ki nam pomaga razumeti, kako uspešni smo glede na naše postavljene cilje. KPI je običajno edinstvena za vsako podjetje. Poglejmo nekaj primerov:

Urejam www.bestbuy.com. Moj poslovni cilj je, da prodam čim več stvari. Moj KPI v spletni analitiki je: povprečen nakup (Average Order Size). Seveda sem pozorna tudi na druge metrike, recimo obisk ali število ogledov videov, vendar to ne bo moj KPI.

Vodim www.nytimes.com. Moj poslovni cilj je služiti denar. Eden od mojih KPI je: zvestoba obiskovalcev (število obiskov spletne strani ene in iste osebe na mesec) in drugi je število klikov na oglasne pasice – bannerje. Torej, če nimate dobro opredeljenih poslovnih ciljev, si ne morete postaviti pravih KPI-jev.

CILJNE TARČE ALI TARGETS

So numerične vrednosti, predhodno določene kot kazalniki uspeha ali neuspeha. Pomembno je, da si določite ciljne tarče za vsako spletno analitiko ključnega kazalnika uspešnosti (KPI).

Še vedno urejam www.bestbuy.com. Moj KPI je še vedno Povprečna vrednost naročil. Ampak, kako naj vem, katera številka pomeni, da delam dobro in katera, da bom pogorela? Posvetujem se s finančnim oddelkom, govorim z ljudmi odgovornimi za te podatke, z vodjem spletne prodaje itd. Skupaj pridemo do zneska, ki predstavlja letni, polletni ali četrtletni znesek povprečne vrednosti naročila na našem portalu. Recimo, da ta znaša 95 dolarjev, glede na določene ciljne tarče tako vedno vem, ali sem nad tem povprečjem ali pod njim ter koliko. Priporočljivo je določiti vsaj en skupni target za vsako KPI.

DIMENZIJA

Pod dimenzijo smatramo določen atribut (skupni opis, imenovalec) obiskovalca vaše spletne strani. Vir, ki določa, od kje je prišel posamični obiskovalec (določen url, promo kampanja, država, mobilni uporabnik, določen iskalnik …) predstavlja dimenzijo v podatkih spletne analitike.

Dimenzije so tudi vsi podatki o uporabnikovem obnašanju na spletni strani, torej katere podstrani je obiskal, videe si je ogledal, izdelke je kupil. Ne gre zanemariti, da so dimenzije tudi podatki o dnevu obiska, o zadnjem dnevu obiska, o številu obiskov, čeprav na hitro izgledajo kot metrike, pa to niso, saj odražajo vedenje in aktivnosti obiskovalcev spletne strani.

Najlažje jih od metrik ločimo po tem, da se v analitiki izpisujejo v vrsticah, in ne stolpcih kot metrike:

Dimenzije omogočajo, da podatke grupiramo v skupine ali različne segmente s pomočjo katerih potem lažje obrazložimo in interpretiramo zbrane podatke.

SEGMENT

Segment vsebuje skupino vrstic iz ene ali več dimenzij. Če pogledamo posamičen podatek, skoraj nima namena in je sam po sebi neuporaben. Vpogled v segment podatkov pa dobimo z uporabo enega ali več dimenzij (primer: število obiskov iz: ZDA, UK, Italy … kot odstotek vseh obiskov).

Segmentiramo po dimenzijah, poročamo o metrikah. Na sliki spodaj so določeni segmenti kot: kraj obiskovalca, čas, ki ga je preživel na spletni strani, globina strani, ki jih je obiskal, ali se je vpisal med prejemnike mailinga, ali dostopa do spletne strani preko mobilne naprave oziroma določenega url vira itd.

Pomislite, koliko segmentov se da določiti in analizirati KPI-je za razumevanje vzrokov uspeha ali neuspeha poslovnih ciljev.

Članek je povzet po: www.kaushik.net

Še več na to temo: digitalmarketingphilippines.com

The following two tabs change content below.
Barbara Bačnik

Barbara Bačnik

Grammar Sorceress at Get Interactive
Vodja projektov, ki nikoli niti za trenutek ne odloži dela ... razen za gurmansko kosilo, mamljivo kavo, dobro life-style revijo ali novosti s področja vsebinskega marketinga.
Barbara Bačnik
Vodja projektov, ki nikoli niti za trenutek ne odloži dela ... razen za gurmansko kosilo, mamljivo kavo, dobro life-style revijo ali novosti s področja vsebinskega marketinga.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

sixteen + 5 =

mautic is open source marketing automation