Novost! Cross device attribution reports

Kot pravi Google, 6 od 10 Američanov začne nakupni proces na eni napravi, zaključi ga pa na drugi. Da bi ta proces bolje razumeli, je Google že tri leta nazaj uvedel cross-device konverzije, z uporabo iste tehnologije, pa nam je zdaj ponudil še tri nova poročila, ki jih najdemo v sekciji Attribution.

cross-device-attribution-google-adwords2.png

  • Devices – tu lahko vidimo, v kolikšni meri dejansko pride do aktivnosti med napravami
  • Assisting Devices – nam povejo, kolikokrat se različne naprave pojavijo v določenem konverzijskem procesu
  • Device Paths – tu lahko preučite konverzijske poti in vidite, katera je za vašo stranko najbolj ustrezna

 

Kako vam torej cross-device podatki lahko pomagajo?

Na voljo imate 6 različnih atribucijskih modelov: last click, first click, linear, time decay, position-based in data-driven. Ti atribucijski modeli se nanašajo na search / tekstovne oglase in avtomatično upoštevajo konverzije med napravami. Z vsakim izbranim modelom, bo Google podatke samodejno prilagodil vaši izbiri. Če nas zanima torej na kateri napravi je prišlo do konverzije, izberemo last click opcijo, v primeru, da bi želeli vedeti katera naprava je bila uporabljena na začetku konverzijskega postopka, izberemo first click, itd.

Assisting Devices poročilo nam pove, pri koliko konverzijah so sodelovali kliki ali prikazi iz različnih naprav. Vidimo lahko na primer pri koliko opravljenih konverzijah so mobilne naprave sodelovale, v primerjavi s podatkom, koliko je bilo konverzij, ki so se dejansko na mobilni napravi zgodile. To nam pove »Mobile Assist Ratio«. Torej, če je naš mobile assist ratio 3.72, to pomeni, da za vsako konverzijo, ki se je zgodila na mobilni napravi, le-ta sodeluje pri 3.72 konverzijah na drugih napravah. Ta podatek nam je lahko v veliko pomoč, ko nastavljamo višino bid-a pri mobilnih napravah.

Google naj bi te spremembe uvedel v naslednjih tednih. Sami zaenkrat teh poročil še nimamo, lahko pa na spodnji sliki vidite, kako bo vse skupaj izgledalo:

cross-device-attribution-google-adwords

The following two tabs change content below.
Matjaž Marin

Matjaž Marin

SEO/SEM Project Manager at Get Interactive
SEA Captain – Zapriseženi ljubitelj pice in šestih strun, že kar nekaj let pa so njegova strast tudi plačane in neplačane pozicije na iskalniku Google.
Matjaž Marin
SEA Captain – Zapriseženi ljubitelj pice in šestih strun, že kar nekaj let pa so njegova strast tudi plačane in neplačane pozicije na iskalniku Google.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

two + four =

mautic is open source marketing automation