Kakšno je stanje programatičnega oglaševanja v Evropi?

Samo 13% oglaševalcev, 8% založnikov in 7% medijskih agencij izmed več kot 900 vprašanih z 29-tih evropskih trgov še ne uporablja programatične tehnologije, ugotavlja najnovejše IAB-jevo poročilo.

Glavni motiv za uporabo programatičnega oglaševanje je večja učinkovitost, tako glede porabe sredstev kot tudi z vidika procesa medijskega naročanja in optimizacije. Slednje je v ospredju predvsem med medijskimi agencijami. Zelo zgovorne so tudi razlike med manj in bolj razvitimi trgi. Medtem, ko oglaševalci na prvih trgih, kamor sodi tudi Slovenija, predvsem pričakujejo nižje cene medijev, oglaševalci na bolj programatično razvitih trgih, s pomočjo tovrstne tehnologije udejanjajo bolj strateške koristi, kot so bolj natančen doseg ciljnih skupin s pomočjo bolj segmentiranih sporočil. Zanimiva je tudi ugotovitev, da agencije sprva večinoma tudi pričakujejo nižje cene, potem pa z razvojem trga na njihovi lestvici pomembnosti pridobiva zmožnost večjega nadzora nad medijskim zakupom. Če pogledamo še stanje na strani založnikov, vidimo, da je na manj razvitih trgih glavni motiv za uvedbo programmatica pritisk oglaševalcev – 45% založnikov je temu pritrdilo. Na bolj razvitih trgih pa je glavni motiv maksimiziranje vrednosti oglaševalskega prostora.

Screenshot 2016-06-21 11.51.26

Vprašani v raziskavi so v veliki večini tudi izjavili, da bodo v prihodnje še povečali naložbe v programatično oglaševanje. In to kljub številnim izzivom, ki spremljajo hiter razvoj te panoge. Med njimi gotovo prednjači pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov, ne gre pa zanemariti pa tudi dejavnikov kot so kakovost podatkov, možnost zlorab, vidljivost oglasov in t.i. brand safety.

Screenshot 2016-06-23 08.48.20

Razveseljivo je tudi dejstvo, da programatični zakup ni več viden samo v luči t.i. performance oglaševanja, kjer štejejo samo kliki in konverzije. Raziskava ugotavlja, da bolj kot je razvit trg, bolj je v ospredju doseganje branding učinkov oglaševanja. Spodnji graf prikazuje te razlike, čeprav je zanimivo, da so na večini metrik predvsem razlike med srednje razvitimi trgi na eni strani in novimi in razvitimi trgi na drugi strani

Screenshot 2016-06-23 09.03.43

 

Vse to in ostala zanimiva dejstva o razvoju programatičnega oglaševanja v Evropi, pa si lahko ogledate v spodnji prezentaciji:

The following two tabs change content below.
Damjan Planinc
Super consumer besed, informacij in idej. Menda splet spreminja strukturo naših možganov, način kako razmišljamo. Gotovo pa prepričan, da spreminja ne samo medsebojne odnose temveč tudi poslovne modele in obstoječe marketinške paradigme. V spletne vode pade pred trinajstimi leti. Ugotovi, da je kot za vsako mlado industrijo velikokrat hype-driven.
Damjan Planinc

Latest posts by Damjan Planinc (see all)

Damjan Planinc
Super consumer besed, informacij in idej. Menda splet spreminja strukturo naših možganov, način kako razmišljamo. Gotovo pa prepričan, da spreminja ne samo medsebojne odnose temveč tudi poslovne modele in obstoječe marketinške paradigme. V spletne vode pade pred trinajstimi leti. Ugotovi, da je kot za vsako mlado industrijo velikokrat hype-driven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

nineteen − four =

mautic is open source marketing automation